top of page

Solo Exhibition (Persona)

Hood-Logo-1.png

Worn by actors of ancient civilizations to incate their role, "persona", which translates to theatrical mask in Latin, is an external identity we create to hide our true selves from the society and leave a certain expression on others. The mask is the side of us thatour social circle sees and knows. We wear the mask to fulfil the inherent requirements and expectations of socielty, trandition and ourselves. Maybe the exhibition "Persona" is a confrontation with the masks that we forgot we put on.

 

"Eski çağ aktörlerinin oynadıkları rolü belirtmek için giydikleri, Latince oyuncu maskesi anlamına gelen "persona" gerçek kendimizi toplumdan saklamak ve diğer insanlar üzerinde etki bırakmak amacıyla yarattığımız bir dış kişilikltir. Maske, çevremizdekilerin görüp tanıdığı yanımızdır. Aslında maskeyi toplumun, geleneklerin ve kendimizin içsel gereksinimlerini ve beklentilerini karşılamak için takarız. "Persona" sergisi belki de takındığımızı ınıttığımız maskeler ile bir karşılaşmadır."

illustration

bottom of page